Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04291

Published in: "Nano Letters".