Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04208

Published in: "Nano Letters".