Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.9b01945

Published in: "Nano Letters".